MegaCEO

Địa điểm: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

Qui mô công ty: 100Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.MegaCEO.com

Việc làm đang tuyển (79)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Phòng Bảo Hành (Điện Tử, 1000 USD, NN2785) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-03-2018
CFA Senior (Garments, 1500USD, NN2736) Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh 28,6 Tr - 33 Tr VND 17-03-2018
Innovation Staff (Manufacturing, 750USD, NN2761) Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình 11 Tr - 16,5 Tr VND 17-03-2018
Trưởng Phòng Chất Lượng (Điện Tử, 1000USD, N2719) Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-03-2018
General Manager (Garments, Korean, 5000USD, LH2992) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 99 Tr - 110 Tr VND 16-03-2018
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp (Tiếng Trung, 750-1000USD, TTH2994) Hà Nội, Hưng Yên, Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 22 Tr VND 16-03-2018
R&D Manager (Veterinary Medicine, Attractive Salary, TN3049) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Cạnh tranh 16-03-2018
Sales Manager (Machine for High Tech Industry, 3000USD, MT3048) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 55 Tr - 66 Tr VND 16-03-2018
Product Manager (Medical Healthcare, 2000USD, TN3051) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 16-03-2018
Logistics Manager (Automobile, 1300USD, L2782) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 22 Tr - 28,6 Tr VND 15-03-2018
Chief Accountant (Trading / Logistic Service, 2000USD, TTH2987) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 37,4 Tr - 44 Tr VND 15-03-2018
Polymer Engineer (Chemistry, 1000USD, NT3045) Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 15-03-2018
HR Manager (FMCG, 1500USD, LH3041) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 22 Tr - 33 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Hành Chính (N2, 800USD, HF3046) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 16,5 Tr - 17,6 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (N3; 600USD; HF2780) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-03-2018
Thiết Kế Hệ Thống Thông Gió (HVAC, $800, N2783) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2018
Sales Engineer (Electrical Equipment, 1000USD++, MT2781) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-03-2018
Sales Engineer (Construction, 1000USD++, MT2959) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 15,4 Tr - 22 Tr VND 14-03-2018
Tư Vấn Du Học (400USD++, TTH2866) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 14-03-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện Tử, 500USD, HF2789) Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội 6,6 Tr - 11 Tr VND 14-03-2018
Finishing Technician/ Manager (USD 1700+, Furniture, N2998) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An 37,4 Tr - 44 Tr VND 14-03-2018
HR Manager (Construction, 2000USD, LH2833) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 13-03-2018
Architectural – 3D Visualization Specialist (1400USD, L2873) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 12-03-2018
Senior Merchandise Manager (Garment, 2500USD, NN2799) Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 12-03-2018
Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung, Mức Lương Hấp Dẫn, HF2862) Tiền Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 26,4 Tr VND 12-03-2018
Import - Export Manager (1200USD, L2898) Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng 22 Tr - 26,4 Tr VND 12-03-2018
Mold Design Supervisor (1000USD, TN2764) Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Dương 19,8 Tr - 22 Tr VND 12-03-2018
Trưởng Phòng Tự Động Hóa (R&D; Tiếng Nhật; 900USD; HF2750) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 11 Tr - 22 Tr VND 10-03-2018
Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2, 1500USD, NT2747) Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai 26,4 Tr - 33 Tr VND 10-03-2018
Warehouse Manager (1700USD, NN3043) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 33 Tr - 44 Tr VND 08-03-2018
Chief Accountant (FMCG, 1700USD, H3042) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 30,8 Tr - 37,4 Tr VND 08-03-2018
Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Bảo Hiểm, 1000USD++, TTH2860) Cần Thơ, Lào Cai, Yên Bái 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-03-2018
Quản Lý Chất Lượng (Thực Phẩm; USD1000++; N1853) Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-03-2018
Senior Planning/Manager (Garments; USD3000++; NN1646) Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh 55 Tr - 66 Tr VND 06-03-2018
Technical Engineer (Both of Automation; Electrical; Attractive Salary; HF2728) Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 04-03-2018
Regional Sales Manager (Building Material, USD2700, MT2732) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 55 Tr - 66 Tr VND 04-03-2018
Internal Auditor (Manufacturing, $750, TTH2760) Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên 11 Tr - 16,5 Tr VND 04-03-2018
Sales Director (FMCG, 8000USD, MT2850) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 110 Tr - 176 Tr VND 02-03-2018
Merchandising Manager (Automotive, 3000USD, X2837) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 44 Tr - 66 Tr VND 01-03-2018
Factory Chief (Automotive, 3000USD, C2840) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 44 Tr - 55 Tr VND 01-03-2018
Sales Account Manager (ICT, English, Japanese N2, 1500USD++, MT2834) Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương 33 Tr - 55 Tr VND 28-02-2018
Production Manager/Production Director (Garments, 3000USD ++, X2435) Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội 44 Tr - 110 Tr VND 26-02-2018
Sales Executive (Horeca, 1000USD, MT2697) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 25-02-2018
Sales Leader/ Sales Manager (Aquaculture Feed, USD5000, LH2708) Đồng Nai, An Giang, Long An 44 Tr - 110 Tr VND 25-02-2018
R&D Manager (Aquaculture Feed, USD4000, LH2706) Đồng Nai, An Giang, Long An Cạnh tranh 25-02-2018
Production Manager (Fishery Feed, 2000USD, X2832) Long An, Hồ Chí Minh, Tây Ninh 33 Tr - 44 Tr VND 25-02-2018
Production Manager (FDI Manufacturing, 2000USD++; H1038) Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên 37,4 Tr - 55 Tr VND 24-02-2018
Quản Lý Chất Lượng( QA/QC, Tiếng Nhật ,1000USD, N2705) Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai 17,6 Tr - 22 Tr VND 24-02-2018
Quản Lý Sản Xuất (Phòng Gia Công, PLC, N3, 2500USD, NT2829) Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang 15,4 Tr - 66 Tr VND 24-02-2018
Chuyên viên kỹ thuật sản xuất (Dập nóng;1500USD, HF2830) Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang 22 Tr - 44 Tr VND 24-02-2018
Method Engineer (Attractive Salary, NN2827) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 11 Tr - 22 Tr VND 23-02-2018
HSE Manager (Attractive Salary, TN2826) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 17,6 Tr - 22 Tr VND 23-02-2018
Kỹ Sư Báo Giá (700USD, NT2824) Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 11 Tr - 15,4 Tr VND 23-02-2018
Nhân Viên Kinh Doanh (N3, 1100USD, MT2821) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 22-02-2018
Sales Supervisor (FMCG, Attractive Salary, MT2819) Khánh Hòa, Ninh Thuận, Dak Lak 16,5 Tr - 22 Tr VND 22-02-2018
Factory Manager (Plastic, 1500USD++, HF2822) Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Nguyên 26,4 Tr - 39,6 Tr VND 22-02-2018
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Nhựa, Mức lương hấp dẫn, NT2696) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 8,8 Tr - 11 Tr VND 21-02-2018
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Mức Lương Hấp Dẫn) Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
Sales Supervisor (FMCG, 1100USD++, MT2813) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu 16,5 Tr - 24,2 Tr VND 21-02-2018
Production Engineer (Electronics, Attractive Salary, HF2814) Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh 16,5 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
QA Staff (Electronics, 1000USD, N2815) Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh 16,5 Tr - 22 Tr VND 21-02-2018
Chief Accountant (2000USD, TTH2807) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 22 Tr - 44 Tr VND 18-02-2018
Production Manager (Plant, USD10000, C2805) Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên 66 Tr - 220 Tr VND 18-02-2018
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất, 650USD, L2683) Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-02-2018
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (USD1000, NT2685) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Nam 9,9 Tr - 22 Tr VND 17-02-2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Nội Ngoại Thất, 1500USD, C2681) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 22 Tr - 39,6 Tr VND 17-02-2018
Finance Manager (USD2000, TTH2687) Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 33 Tr - 44 Tr VND 17-02-2018
Chuyên Viên ISO Chuyên Trách (Xây Dựng, USD900++, N2679) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 11 Tr - 22 Tr VND 17-02-2018
Sale Manager & Sale executive (Chemical, 1000-2000 USD, LH2801) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 26,4 Tr - 44 Tr VND 17-02-2018
Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Sản Xuất, 500USD, L2806) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 9,9 Tr - 11 Tr VND 17-02-2018
Sales Director (Chemical, 5000USD, LH2789) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 77 Tr - 110 Tr VND 17-02-2018
Nhân Viên Tiếng Nhật Cấp Cao (Lương Hấp Dẫn, HF2780) Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 17-02-2018
Kế Toán Giá Thành (450USD, TTH2795) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 16-02-2018
Strategic Investment Manager (Manufacturing, 2000USD, TN2797) Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận 33 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Accounting Manager (4000USD, TTH2794) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên 77 Tr - 88 Tr VND 16-02-2018
Phiên Dịch Tiếng Hàn (2000USD, NT2792) Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu 11 Tr - 44 Tr VND 16-02-2018
Factory Manager (Garments, Chinese nationality, 4500USD, X2784) Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên 88 Tr - 99 Tr VND 15-02-2018
MT Manager (FMCG, 1500USD++, bonus, MT2773) Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương 26,4 Tr - 33 Tr VND 15-02-2018
QA Supervisor/Leader (Garments, 1000 USD, NN2787) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 15-02-2018

Giới thiệu về công ty

MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên gia, nhà tuyển dụng trên hơn 60 lĩnh vực khác nhau. Tham gia MegaCEO để gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu về lập nghiệp, tư vấn định hướng nhân sự cao cấp, tìm kiếm việc làm, việc thuê ngoài, khóa đào tạo và tham gia Tiến Cử Nhân Tài để nhận những giải thưởng lớn được cập nhật mỗi ngày từ các thành viên. Đăng ký miễn phí để kết nối thương hiệu của bạn ngay hôm nay!. http://megaceo.com/Register.aspx

Thông điệp từ MegaCEO

Bạn là Nhà tuyển dụng và thường xuyên khó khăn khi phải tuyển Nhân sự cấp cao?. Cơ hội tiết kiệm 50%+ khi đăng ký tuyển dụng qua Mạng Tiến Cử Nhân Tài. 
Lợi ích của Nhà tuyển dụng?
- Chi phí Tuyển dụng do Doanh nghiệp tự lựa chọn. Bạn không bị phụ thuộc chi phí là 2 hay 2,5 tháng lương khi phải ký với các headhunter khác nhau nữa. Chúng tôi cam kết giúp Doanh nghiệp tiết kiệm ít nhất 50% so với dịch vụ của các hãng headhunters truyền thống.
- Bạn chỉ mất phí khi tuyển dụng khi đã được tuyển thành công  
- Tuyển dụng của bạn sẽ được làm Nhanh hơn do được nhiều hãng headhunters và các Chuyên gia được  MegaCEO xét duyệt tham gia Tiến cử ứng viên
- Quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, hồ sơ chuyên gia Tiến Cử Nhân Tài hoàn toàn tự động thông qua phần mềm Tiến Cử Nhân Tài tại MegaCEO.com 

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with