PERSOLKELLY Vietnam

Địa điểm: 37 Ton Duc Thang, Dist.1

Qui mô công ty: 100-499Website: persolkelly.com.vn

Việc làm đang tuyển (23)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Business development - Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 37,4 Tr VND 21-06-2021
GT ASSISTANT MANAGER Hồ Chí Minh 30 Tr - 40 Tr VND 21-06-2021
Japanese speaking - AUTOMOTIVE DEVELOPER – ĐỊNH HƯỚNG BRSE Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 19-06-2021
Tax Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 18-06-2021
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT N2 ~N1 - アシスタント Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 17-06-2021
Finance Manager - Tiếng Nhật N2 Hồ Chí Minh 66 Tr - 88 Tr VND 17-06-2021
Airfreight Tender & Marketing Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 37,4 Tr VND 17-06-2021
IT Communicator Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 17-06-2021
IT Business Application Specialist Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 17-06-2021
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT Long An 23 Tr - 25 Tr VND 16-06-2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO/ SALES TRAINER Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 15-06-2021
QC Supervisor Regulatory. Đồng Nai 12 Tr - 20 Tr VND 15-06-2021
POWER SUPPLY ENGINEER/ POWER SUPPLY T&C ENGINEER Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 14-06-2021
Admin cum Sales Assistant - Tiếng Nhật N2 Hồ Chí Minh 12 Tr - 16 Tr VND 14-06-2021
Tax Specialist - Tiếng Nhật N3 Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 14-06-2021
Ocean Export Customer Service Staff Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 14-06-2021
PROCUREMENT MANAGER - Tiếng Nhật N2 Hồ Chí Minh 30 Tr - 35 Tr VND 10-06-2021
Admin cum Translator Tiếng Nhật Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 07-06-2021
Phiên dịch Anh - Nhật Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 07-06-2021
Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật Hồ Chí Minh Dưới 10 Tr VND 07-06-2021
Nhân viên kinh doanh Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 07-06-2021
Kế toán Tiếng Nhật Hồ Chí Minh 9 Tr - 11 Tr VND 07-06-2021
Nhân Viên Quảng Cáo (Tiếng Nhật) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 02-06-2021

Giới thiệu về công ty

PERSOLKELLY is one of the largest recruitment companies in Asia Pacific providing comprehensive end-to-end workforce solutions to clients. Headquartered in Singapore, the company was established in 2016 and is a joint venture between Kelly Services, Inc. and affiliates of PERSOL HOLDINGS Co. Ltd. Today, PERSOLKELLY operates more than 45 offices across 13 markets including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam.

For more on PERSOLKELLY Vietnam (formerly known as First Alliances), please visit www.persolkelly.com.vn

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with