Tìm việc dễ dàng...

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP

Địa điểm

Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://licogi.vn/
366 followers

Giới thiệu về công ty

Nhà G1, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam