Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98200 - B to B Sales - Machinery

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 17,000,000 - 49,000,000 VND
Hết hạn nộp 05/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Dưới 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh