Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98418 - Procurement - Equipment (In Da Nang)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Đà Nẵng