Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98465 - Sales Staff - Trading

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 12/12/2023
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh