Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98520 - Chief Accountant - Equipment (In Da Nang)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 20,000,000 - 26,000,000 VND
Hết hạn nộp 13/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất

Địa điểm

Đà Nẵng