Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98561 - Spare Parts and Special Tools Controller - Construction

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 35,000,000 - 35,000,000 VND
Hết hạn nộp 13/12/2023
Ngành nghề Xây dựng , Kiến trúc
Kinh nghiệm Trên 4 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh