Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

98714 - Accountant cum Sales Assistant - Machinery

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 20,000,000 - 35,000,000 VND
Hết hạn nộp 18/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh