Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Maker Sixty Four

Thông Tin Tuyển Dụng

Admin Officer cum Receptionist

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 10,500,000 VND
Hết hạn nộp 04/03/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký