Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

C&B Executive

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/11/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm