Tìm việc dễ dàng...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Chuyên gia Thẩm định/ phê duyệt tín dụng Doanh nghiệp lớn miền Nam - QLRR - MSB - 1I319

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 7 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  07/08/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc khách hàng Doanh nghiệp Lớn/ Ban SOE:
- Thẩm định và kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng:
+ Thẩm định trực tiếp khách hàng cùng Cán bộ thẩm định, kiểm soát báo cáo thẩm định trực tiếp khách hàng.
+ Thẩm định hồ sơ tín dụng/đầu tư trái phiếu, kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng do CBTĐ lập, đánh gíá và đưa ý kiến đề xuất đối với hồ sơ đề nghị cấp tín dụng do các TTKHDN/Ban SOE trình qua phòng Thẩm định & Phê duyệt Khách hàng DNL.
- Tham gia họp UBTD để báo cáo cấp phê duyệt về đề xuất cấp tín dụng của khách hàng.

2. Họp và ký biên bản nhận diện khách hàng DNL/Ban SOE: Có ý kiến đánh giá, tham gia họp, ký biên bản nhận diện với các khoản nhận diện của khách hàng thuộc ngân hàng DNL/SOE.

3. Phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng DNL/Ban SOE trong thẩm quyền được giao (tùy từng thời kỳ)

4. Xếp hạng khách hàng tại thời điểm cấp tín dụng/đầu tư trái phiếu, định kỳ hoặc theo yêu cầu của Đơn vị kinh doanh.

5. Đánh giá/rà soát định kỳ đối với các khoản cấp tín dụng trung/dài hạn/đầu tư trái phiếu theo yêu cầu của ĐVKD thuộc phân khúc Khách hàng DNL của NHDN/Ban SOE. Kiểm soát báo cáo rà soát định kỳ.

6. Góp ý quy trình, văn bản chính sách theo yêu cầu của các phòng ban liên quan

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:
- Học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính kế toán, đầu tư, quản trị kinh doanh.
- Ngoại ngữ: Tương đương mức điểm 300- 450 điểm khung tham chiếu mức điểm TOEIC.
- Tin học: Trình độ B tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng.
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng.
+ Am hiểu về các văn bản chính sách chuyên ngành ngân hàng, văn bản chuyên ngành các ngành kinh tế khác.
+ Có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về các ngành nghề kinh tế.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
+ Nắm vững về quy trình, chính sách tín dụng áp dụng đối với khách hàng DNL.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tuân thủ quy định;
+ Liêm chính trong công việc
- Năng lực chung:
+ Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
+ Khả năng phân tích và định lượng.
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng phát triển con người;
+ Khả năng giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên môn:
+ Kỹ năng phân tích tài chính;
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự