Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên chính Sale Admin - TNI

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Ngày cập nhật: 27/10/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Công tác Kế hoạch:

 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao đảm bảo bao quát toàn bộ công việc;
 • Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo lãnh đạo trực tiếp, đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc.

2. Hỗ trợ kiểm soát sau bán hàng:

 • Kiểm tra việc tuân thủ, chấm công tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới Lãnh đạo cấp trên;
 • Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ các hồ sờ đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực;
 • Theo dõi và tổng hợp quy trình tiếp cận khách hàng, tiến độ thực hiện và công nợ với khách hàng đã ký;
 • Tổng hợp báo cáo chấm công, lỗi kiểm tra/thanh tra (nếu có) hàng tuần.

3. Quản trị rủi ro:

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở;
 • Báo cáo Lãnh đạo và đề xuất xử lý (nếu có).

4. Đào tạo: Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ cán bộ lãnh đạo, đồng nghiệp, từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2 trở lên;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point).

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, trợ lý bán hàng và 01 năm kinh nghiệm quản lý hợp đồng, quản lý khách hàng;
 • Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty, hoạt động của công ty;
 • Am hiểu lĩnh vực quản lý hồ sơ, quản lý hợp đồng kinh tế;

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về cách thức quản lý, soạn thảo, đàm phán hợp đồng;
 • Am hiểu về lĩnh vực đầu tư, các điều khoản pháp lý, thương mại. 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Liêm chính trong công việc;
 • Khả năng chủ động trong công việc;

- Năng lực chung:

 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng;
 • Khả năng đàm phán;
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ.

5. Các yêu cầu khác:

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnQui mô công ty: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Chi tiết

Chuyên viên chính Sale Admin - TNI

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with