Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ (Phòng Kiểm soát VBNB)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 28/07/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng

Địa điểm