Giới thiệu về công ty

Indovina Bank Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Đồng Nai

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/12/2023
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm