Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Phương Vy Coffee
Ngày cập nhật: 06/06/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống kế toán, tài chính bao gồm các quy định, quy trình, biểu mẫu, HDCV liên quan.

2. Kiểm soát nghiệp vụ kế toán dịch vụ, đảm bảo công tác hạch toán, thực thi nghiệp vụ kế toán thực hiện đúng quy định Pháp luật và Công ty.

3. Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.

4. Tiếp nhận Báo cáo tài chính. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo Báo cáo được chính xác, đầy đủ theo quy định.

5. Thực hiện phân tích, đánh giá Báo cáo tài chính, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tài chính, kế toán tại Công ty

6. Hướng dẫn, phổ biến các quy định, quy trình thuộc phạm vi tài chính – kế toán.

7. Tham mưu cho Ban Giám đốc về Cơ cấu tổ chức phòng Kế toán

Yêu Cầu Công Việc

1.      Rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống kế toán, tài chính bao gồm các quy định, quy trình, biểu mẫu, HDCV liên quan.

2.      Kiểm soát nghiệp vụ kế toán dịch vụ, đảm bảo công tác hạch toán, thực thi nghiệp vụ kế toán thực hiện đúng quy định Pháp luật và Công ty.

3.      Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.

4.      Tiếp nhận Báo cáo tài chính. Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo Báo cáo được chính xác, đầy đủ theo quy định.

5.      Thực hiện phân tích, đánh giá Báo cáo tài chính, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tài chính, kế toán tại Công ty

6.      Hướng dẫn, phổ biến các quy định, quy trình thuộc phạm vi tài chính – kế toán.

7.      Tham mưu cho Ban Giám đốc về Cơ cấu tổ chức phòng Kế toán

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 28 - 40
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Phương Vy Coffee

https://phuongvycoffee.com/en/homeQui mô công ty: 100-499
Phuong Vy has its first coffee plantation in 1954 in a small town named Dak Mil, Dak Nong province. In 1992, Phuong Vy coffee store was officially launched...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Phương Vy Coffee

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Phương Vy Coffee

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with