Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Các công việc tương tự Xem tất cả

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

www.danhkhoi.com.vn

Danh Khôi  là trái ngọt sau 11 năm mà tiền thân là Danh Khôi được thành lập ngày 28-02-2006 nỗ lực đạt được. Từ năm 2006, Danh Khôi hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực đầu tư phát triển dự... Chi tiết

Chuyên viên phát triển nguồn lực

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

a) Thực hiện chức năng “Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực trung và dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Danh Khôi.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, công cụ liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực: sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, ma trận chức năng, hệ thống chức danh/cấp bậc, bảng mô tả công việc, từ điển năng lực, tiêu chuẩn năng lực, v.v...
b) Thực hiện chức năng “Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá kết quả công việc”
- Xây dựng, phát triển chính sách quản lý hiệu quả làm việc và KPI nhằm đảm bảo kế hoạch và lộ trình phát triển của từng cá nhân gắn kết với kế hoạch và chiến lược kinh doanh của Danh Khôi.
- Xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn năng lực của từng vị trí.
- Tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc, đề xuất phương án nhằm cải thiện kết quả công việc của các nhân viên sau kỳ đánh giá.
c) Thực hiện chức năng “Phát triển năng lực tổ chức”
- Đề xuất các phương án về phát triển tổ chức trong hệ thống của Danh Khôi nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh và phù hợp với chiến lược phát triển của Danh Khôi trong từng thời kỳ.
- Tham gia xây dựng, sắp xếp, tái cấu trúc mô hình tổ chức quản lý, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong hệ thống phù hợp với định hướng phát triển của Danh Khôi từng thời kỳ.
- Đánh giá rà soát năng lực, hiệu quả của tổ chức để kiến nghị, đề xuất những thay đổi phù hợp.
d) Thực hiện chức năng “Quy hoạch và phát triển đội ngũ kế thừa”
- Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí gắn liền với định hướng phát triển nhân sự tại Danh Khôi.
- Huấn luyện, đào tạo, tổ chức truyền thông về chính sách quản trị nhân tài, phát triển nguồn lực kế cận, mục tiêu và KPI, chính sách quản lý hiệu quả làm việc trong toàn hệ thống Danh Khôi.
- Hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Danh Khôi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến quản trị nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.
- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, nắm vững phương pháp định biên của tổ chức, khung năng lực, từ điển năng lực.
- Hiểu rõ về quy trình đánh giá kết quả công việc, nắm được các kiến thức cơ bản về KPIs, các phương pháp xây dựng và áp dụng chế độ chính sách phúc lợi.
- Nắm rõ luật lao động.
2. Kỹ năng công việc:
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin tốt
- Có kỹ năng Thuyết phục, tạo ảnh hưởng
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Kỹ năng viết & trình bày văn bản, quy trình
3. Kinh nghiệm tối thiểu
- Có từ 05  - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
4. Độ tuổi: 28-40

Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 2 - 3 Năm

Thông Tin Tuyển Dụng

Job tags / Kỹ năng: Business development officer

Chuyên viên phát triển nguồn lực

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên phát triển nguồn lực

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with