Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Tín Dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Ngày cập nhật: 25/12/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Phụ cấp
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo

Mô tả Công việc

Giám sát tính tuân thủ:
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng định kỳ hoặc đột suất tại các đơn vị
- Giám sát các khoản vay không tuân thủ đúng theo các quy định đặt ra trong chính sách tín dụng như các khoản vay quá hạn.
Quản lý chất lượng tín dụng:
- Đánh giá chất lượng tín dụng của các đơn vị nhằm xác định những bất hợp lý, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp
- Phát hiện kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp đối với các khoản tín dụng có vấn đề, nợ quá hạn mới phát sinh tại đơn vị.
Báo cáo giám sát chất lượng tín dụng
- Lập các báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng định kỳ hoặc bất thường, báo cáo về xu hướng phát triển, báo cáo phân tích, bài học kinh nghiệm để định hướng cho công tác quản lý và tham mưu cho các cấp lãnh đạo quan tâm đến những danh mục vay cần chú ý.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, quy chế, chính sách liên quan đến công tác giám sát chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm có liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sản phẩm, quy trình tín dụng.
- Đọc hiểu tiếng Anh, giao tiếp cơ bản
- Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Qui mô công ty: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Chi tiết

Các công việc tương tự

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Tín Dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with