Giới thiệu về công ty

The Canadian International School

Thông Tin Tuyển Dụng

[CISS] Personal Assistant to the Principal

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 25/06/2023
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

The Canadian International School

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MINTHACARE

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

The Canadian International School

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

EQuest Education Group (EQG)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Bảo mật

$ 17,6 Tr - 24,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JLDD GROUP

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

The Canadian International School

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

EQuest Education Group (EQG)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Canadian International School System

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

EQuest Education Group (EQG)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh