Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Demand Planning Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/12/2023
Ngành nghề Xuất nhập khẩu , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 5 - 6 Năm