Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

E-commerce Supply Chain Manager

Unilever Vietnam International
Ngày cập nhật: 09/07/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Customer SC management
- Build & enhance SC model/ framework with customers
- Develop SC solutions with customers to improve service, cost, cash, quality & safety of E2E supply chain
- Build & negotiate contract with customers regarding SC terms
- Take ownership of SC problems with customers & come forward to solution
2. Demand Capture
- Build & enhance demand capture framework including:
- Master data alignment, planning process, joint forecast, demand understanding with customer
- Demand sensing (primary & secondary) & alignment with CD & planning
- Manage framework’s compliance
- Manage demand capture efficiency (accuracy, on time)
3. Demand Fulfillment
a. Information flow:
- Build & enhance demand fulfillment framework (information flow only) including stock allocation, O2C, customer service.
- Manage framework’s compliance
- Manage efficient fulfillment including:
- Smooth daily operation
- Driving supply responsiveness, logistics & quality
b. Product flow:
- Coordinate with RTM, sales, logistics for RTM SC models with highest service & optimal cost-to-serve]
4. SC Metrics & Customer Satisfaction
- Customer relationship building & management
- SC scorecard alignment with customer (service level, customer stock availability, NFS)
- Manage SC metrics performance
5. SLOB selling
- Be in the role of CD to sell SLOB in Ecom platform
6. SC Solutions
- Provide solutions for bundling, packing, product specification through collaborating with R&D, QA, DC, suitable for Ecom characteristics
7. Team Management
- Team management & capability building
8. SC representative to work with all internal and external stakeholders (Planning, Manufacturing, R&D, CCBT, CD,… ) in all forums related to E-com.
9. E-com forecasting

Yêu Cầu Công Việc

1. Soft Skills
- Customer oriented mindset
- Outstanding interpersonal, negotiation & influencing skill
- High emotional intelligence, especially empathy
- Analytics & logical thinking
- Passionate about relationship building
- Good Project management skill
- Problem-solving skill
- Good at engaging team and building talents and teams
2. Professional Skills
- Deep knowledge of category, service levels, customer experience
- Master understanding of E2E SC framework as well as O2C, contractual term and sales.
- Strong knowledge of logistics, planning, quality, safety
- Holistic view, connecting the dots and set strategic plan for short-mid and long term
- Financial and business acumen
3. Education Level & Experience
- BA degree
- 3-5 year experience in working with big partners in Supply Chain (FMCG is preferred).
- Master in English.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Unilever Vietnam International

www.unilever.com.vnQui mô công ty: 1,000-4,999
Unilever là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh đứng đầu thế giới với nhiều nhãn hàng nổi tiếng như: Omo, Comfort, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-up,...Chi tiết

Các công việc tương tự

E-commerce Supply Chain Manager

Unilever Vietnam International

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Unilever Vietnam International

Thông Tin Tuyển Dụng

E-commerce Supply Chain Manager

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with