Tìm việc dễ dàng...

Executive Sous Chef

Địa điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  7 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  31/05/2023

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Work with the Executive Chef and Finance to ensure procurement of supply meets the qualitative and budgetary needs./ làm việc với Tổng Bếp Trưởng và bộ phận Tài chính để đảm bảo việc thu mua cung cấp hàng hóa đạt chuẩn chất lượng và vẫn nằm trong hạn định nhu cầu.

 • Proactively communicates guidelines for staff that shapes the unparalleled standards expected./ chủ động giao tiếp với những người hướng dẫn nhân viên trực tiếp để định hình những tiêu chuẩn xuất sắc được trông đợi

 • Oversee facility and equipment in the responsible areas to make sure they are in complete working order./ Quan sát và để tâm đến cơ sở vật chất và thiết bị trong khu vực mình chịu trách nhiệm để đảm bảo việc thi công được hoàn thành.

 • Ensure that all sanitation practices are followed daily and that all employees are maintaining a safe work environment./ Đảm bảo tất cả việc vệ sinh được thực hiện xuyên suốt hàng ngày và tất cả nhân viên phải giữ được một môi trường làm việc an toàn.

 • Support and emulate the work culture, policies, procedures, and standardization set for by the Executive Chef./ Hỗ trợ Tổng Bếp Trưởng trong việc thúc đẩy văn hóa, chính sách, quy trình và chuẩn mực hóa của công việc.

 • Ensures all activities performed within the department are in accordance with the company’s business objectives, and established safety and security standards./ Đảm bảo tất cả hoạt động của bộ phận được dẫn dắt theo đúng mục tiêu kinh doanh của công ty, và đúng với tiêu chuẩn an toàn và an ninh đã được thiết lập.

 • Manage food prep and presentation and ensure to maintain quality and proper presentation of food and drives the customer relation management system by ensuring that all such orders are handled correctly./ Quản lý việc chuẩn bị và trình bày thức ăn, và đảm bảo giữ được chất lượng, vận hành được hệ thống các mối quan hệ với khách hàng bằng việc đảm bảo tất cả những yêu cầu của khách hàng được thực hiện chính xác.

 • Ability to prepare a variety of cuisine, using skill and creativity to develop new market driven menus./ Có khả năng chuẩn bị đa dạng ẩm thực, sử dụng kỹ năng và sự sáng tạo để phát triển thực đơn trong những thị trường mới.

 • Must be able to plan and modify menus to meet various requirements./ Lên kế hoạch và chỉnh sửa thực đơn để phù hợp với những yêu cầu đa dạng.

 • Must have a thorough knowledge of the materials, methods, and equipment used in preparing food on a large volume scale./ Có kiến thức về chất liệu, cách làm và thiết bị được sử dụng cho việc chuẩn bị thức ăn ở mức khối lượng lớn.

 • Must have considerable knowledge of food preparation and food service management, methods, and techniques./ Có kiến thức về việc chuẩn bị món ăn và quản lý việc phục vụ món ăn, cách làm cũng như kỹ thuật làm.

 • Knowledge of product engineering (food values, nutrition, and menu planning)./ Có kiến thức về bảng đánh giá tính phổ biến và sức tiêu thụ của thực đơn (giá trịvà dinh dưỡng món ăn, kế hoạch lên thực đơn)

 • Maintain a positive work environment with culinary, restaurant, banquet, and stewarding staff./ Giữ được môi trường làm việc tích cực với đội ngũ bếp, nhà hàng, bộ phận yến tiệc và nhân viên vệ sinh ẩm thực.

 • Must be able to work long hours./ có khả năng làm việc liên tục nhiều giờ.

 • Communicates with partnering departments and peers to achieve superior customer satisfaction and efficient utilization of manpower and facilities./ giao tiếp với các bộ phận và nhìn nhận được sự hài lòng của khách hàng cao cấp cũng như tối ưu hóa một cách hiệu quả việc sử dụng nhân lực và cơ sở vật chất.

 • Provides supervision, training and tools for employees that encourage excellence by providing feedback and/or administer discipline when necessary./ giám sát, hướng dẫn và cung cấp công cụ cho nhân viên để khuyến khích sự xuất sắc vằng việc cung cấp những phản hồi hay có hình thức kỷ luật nếu cần thiết.

 • Teaches staff and takes pride in delivering a superior product consistently./ hướng dẫn nhân viên và luôn tự hào trong việc mang đến những sản phẩm cao cấpmột cách nhất quán.

 • Must be able to meet the attendance guidelines of the job and adhere to departmental and company policies./ luôn có mặt khi công việc yêu cầuvà tôn trọng các chính sách quy định của bộ phận và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

 • Ten year and above working experience required./ 10 năm kinh nghiệm làm việc.

 • Four year management experience required./ 1 năm với kinh nghiệm quản lý.

 • Two year department experience preferred./ ưu tiên có 1 năm với kinh nghiệm ở bộ phận.

 • Bachelor degree is preferred./ ưu tiên có bằng Đại học

 • Microsoft Office knowledge required./ Kiến thức sử dụng phần mềm Microsoft Office.

 • Must present a well-groomed appearance./ Diện mạo chỉnh tề.

 • Ability to communicate fluently in the English of the workplace both verbally and nonverbally, local language is encouraged./ Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, khuyến khích thêm nếu có thể giao tiếp bằng tiếng địa phương.

 • Exceptional and professional communication skills, both oral and written./ kỹ năng giao tiếp bằng văn bản viết và nói tốt.

 • Must be able to work with minimal supervision, handle a fast-paced, busy, and somewhat stressful environment, and work under pressure and meet deadlines with particular attention to detail./ có khả năng làm việc giám sát trong 1 môi trường tốc độ, bận rộn và căng thẳng, cũng như dưới áp lực công việc lớn nhưng vẫn hoàn thành đúng thời hạn với sự hoàn chỉnh đến từng chi tiết.

 • Capacity to foster productive relations with peers and assure teamwork is the prevailing way to do business./ Có khả năng tạo dựng các mối quan hệ một cách công bằng và cam đoan là tinh thần đồng đội là phương hướng được ưu tiên trong cách làm việc.

 • Excellent guest service skills. Ability to respond to handle difficult or stressful situations with tact and diplomacy./ kỹ năng dịch vụ khách hàng tốt. Khả năng giải quyết được các tình huống khó khăn và căng thẳng với sự khéo léo trong ngoại giao.

 • Strong understanding and appreciation of the concept of luxury and hospitality./ có sự hiểu biết nhất định và khả năng đánh giá cơ sở ngành dịch vụ hiếu khách theo phong cách sang trọng.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu