Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

FCN - Chuyên Viên Đào Tạo

Công ty Cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 03/07/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 1. Kế hoạch đào tạo
 • Tham gia xây dựng chiến lược đào tạo.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm dựa trên kế hoạch nhân sự năm.
 • Xây dựng và đánh giá hiệu quả đơn vị & cá nhân đào tạo
 1. Quản lý đào tạo
 • Tổ chức quản lý lớp học.
 • Hỗ trợ các thủ tục đối với khóa đào tạo bên ngoài.
 • Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
 • Thông báo phản hồi về phòng ban, chi phí về kế toán, đơn vị giảng dạy,….
 • Xây dựng, quản lý & phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ: nhận diện, lựa chọn, đánh giá hiệu quả, chất lượng huấn luyện.
 • Phát triển chương trình đào tạo:
 • Phân tích nhu cầu đào tạo.
 • Thiết lập mục tiêu và cách tiến hành.
 • Xây dựng chương trình đào tạo.
 • Thử nghiệm/ Kiểm tra khóa học.
 • Học viên đánh giá lại khóa học và gửi kết quả cho phía đào tạo và các phòng ban.
 1. Tham gia xây dựng, định hướng & phát triển lộ trình đào tạo cá nhân
 • Tham gia xây dựng hệ thống lộ trình nghề nghiệp, hệ thống năng lực chuẩn và đánh giá sự phù hơp với năng lực chuẩn.
 • Tham gia xây dựng chiến lược hệ thống chính sách phù hợp theo lộ trình nghề nghiệp với từng vị trí chuẩn.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển lộ trình nghề nghiệp cho từng vị trí:
 • Xây dựng hệ thống quy trình, biểu mẫu, phương pháp đánh giá và ghi nhận.
 • Thông báo và tổ chức thảo luận với TBP và NV về lộ trình nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu và kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.
 • Tập hợp, phân tích các dữ liệu và đề xuất chương trình cụ thể cho từng vị trí chuẩn.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và các yêu cầu đối với từng thời kỳ phù hợp với lộ trình nghề nghiệp với từng vị trí.
 • Đánh giá hiệu quả sau đào tạo và đề xuất hiệu chỉnh phù hợp chương trình đào tạo hoặc lộ trình nghề nghiệp.
 1. Công tác hành chính, hỗ trợ đào tạo
 • Quản lý cơ sở vật chất
 • Thực hiện công tác hành chính Văn phòng
 • Quản lý công tác phục vụ (vệ sinh, lễ tân, xe, cảnh quan, trà nước)
 • Triển khai các sự kiện của Trung tâm
 1. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận.
 1. Cải tiến liên tục, báo cáo định kỳ/ đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

 • Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, Xã hội nhân văn, Kỹ thuật.
 • Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Nắm rõ luật lao động
 • Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi
 • Khả năng phân tích, tổng hợp: giỏi
 • 03 năm trong lĩnh vực tương đương

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần FECON

http://fecon.com.vnQui mô công ty: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

FCN - Chuyên Viên Đào Tạo

Công ty Cổ phần FECON

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with