Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP HCM

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương - Oceanbank
Ngày cập nhật: 07/07/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Mô tả chung: Điều hành, tổ chức hoạt động, quản lý về mọi mặt hoạt động kinh doanh của Phòng Khách hàng doanh nghiệp; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Chi nhánh về kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của phòng Khách hàng doanh nghiệp từ khâu quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ đến kiểm soát các hoạt động trong phòng theo sự phân công của Ban giám đốc chi nhánh.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh đối với Khách hàng Doanh nghiệp tại Chi nhánh phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống và mục tiêu kinh doanh được giao

- Có trách nhiệm tư vấn, báo cáo công việc hàng ngày, những khó khăn vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho Ban giám đốc.

- Chỉ đạo các cán bộ dưới quyền thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định của pháp luật và của OceanBank.

- Chủ động lên kế hoạch đào tạo các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc Chi nhánh về biện pháp phát triển khách hàng, điều chỉnh chính sách, phát triển sản phẩm dịch vụ …đối với Khách hàng doanh nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong và ngoài hệ thống OceanBank để thực hiện tốt công việc được giao.

- Tham gia ý kiến với Giám đốc Chi nhánh trong việc bố trí, sắp xếp, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong phạm vi phòng.

- Tham gia phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.

- Quản lý, kiểm soát, phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo phân cấp; kiểm soát tăng trưởng dư nợ, và huy động vốn từ nhóm khách hàng Doanh nghiệp đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và an toàn trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với các quy định của pháp luật và của OceanBank.

- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và của OceanBank.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …

- Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

Khả năng:

- Tư duy và nhận thức: Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

- Tổ chức: Có đóng góp vào hoạt động tập thể

- Điều hoà: Nắm được xu thế chung của Chi nhánh, toàn hệ thống

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 25 - 50
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương - Oceanbank

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng: Director

Các công việc tương tự

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP HCM

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương - Oceanbank

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương - Oceanbank

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại TP HCM

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with