Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KINH DOANH KHDN (BBC DIRECTOR)

First Alliances
Ngày cập nhật: 14/11/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Máy tính xách tay
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Đào tạo

Mô tả Công việc

Mục tiêu


Quản lý toàn bộ hoạt động của BBC nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPIs về bán hàng và chất lượng dịch vụ được giao của BBC qua việc:
1. Quản lý nguồn nhân lực tại BBC
2. Quản lý hoạt động kinh doanh tại BBC
3. Quản lý chất lượng dịch vụ tại BBC

Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính


1.Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý, đào tạo, định hướng lộ trình nghề nghiệp, phân công, điều phối, ghi nhận, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ lực lượng bán hàng và hỗ trợ bán hàng tại BBC (Giám đốc mảng KHDN, RM, CSM, TSO, gọi chung là CBNV BBC), đảm bảo phát triển được nguồn lực tại BBC cả về số lượng và chất lượng:
• Truyền thông, quản lý CBNV BBC thực hiện theo đúng định hướng, quy định về phát triển hệ thống
• Đào tạo, huấn luyện, giám sát CBNV BBC thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn
• Trao đổi, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBNV BBC
• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, triển khai văn hóa tổ chức đến CBNV BBC
• Phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV BBC theo quy định


2.Quản lý hoạt động kinh doanh


• Triển khai các hoạt động kinh doanh tại BBC theo định hướng của Khối BB từng thời kỳ
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí), xây dựng và triển chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch, mục tiêu kinh doanh
• Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá định kỳ tiến trình, hiệu quả triển khai các mục tiêu kinh doanh
• Triển khai và giám sát thực hiện các chính sách, chương trình chăm sóc khách hàng tại BBC
• Tổ chức tìm kiếm và khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng cho BBC:
Phân tích tiềm năng thị trường, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước theo địa bạn phụ trách nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của BBC
Tổ chức khai thác hiệu quả nguồn khách hàng tiềm năng do BB tự phát triển hoặc do Khối BB phân bổ
• Điều phối, trực tiếp/hỗ trợ, giám sát việc triển khai các mục tiêu kinh doanh của các bộ phận, CBNV BBC
• Quản lý chất lượng tín dụng của BBC:
Đôn đốc, nhắc nhở CBVN BBC triển khai đẩy đủ, hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại BBC
Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề, phối hợp xử lý nợ có vấn đề
Tham gia/ hỗ trợ kiểm tra thực tế hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có phát sinh tín dụng tại BBC theo quy định
• Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt, ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hoạt động BBC trong phạm vi thẩm quyền
• Phê duyệt/ đề xuất phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
• Làm việc với Giám đốc CN/ GĐ Vùng/ GĐ BB Vùng, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, vận hành tại BBC


3.Quản lý chất lượng dịch vụ


• Tổ chức triển khai, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của BBC và CBNV thuộc BBC
• Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ đối với các bộ phận/ CBNV thuộc BBC, đặc biệt các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
• Lên kế hoạch định kỳ để tiếp xúc, trao đổi với khách hàng để tiếp thu ý kiến, cải thiện chất lượng dịch vụ của BBC


4.Trách nhiệm khác:


Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Vùng, GĐ BB Vùng phân công

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp:


• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
• Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên


Kiến thức chuyên môn


Am hiểu sâu mô hình kinh doanh, phương thức triển khai kinh doanh theo phân khúc/ tiểu phân khúc
Am hiểu sâu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN
Am hiểu sâu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp


Kinh nghiệm


Tối thiểu 7 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

First Alliances

http://www.fa.net.vn/Qui mô công ty: 200
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Chi tiết

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KINH DOANH KHDN (BBC DIRECTOR)

First Alliances

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with