Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  06/08/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1Tổ chức và chỉ đạo bộ máy kế toán:
- Xây dựng hệ thống kế toán để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật
- Duy trì và phát triển hệ thống tài khoản các sổ kế toán cùng với bảng mô tả và báo cáo trên kho dữ liệu
- Xây dựng quy trình và các chính sách kế toán
- Xây dựng quy định về luân chuyển kiểm soát chứng từ
- Xem xét và cập nhật các chính sách để đảm bảo chính sách kế toán phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn

2.Chỉ đạo và kiểm soát công tác hạch toán kế toán:
- Thanh toán/ tạm ứng các nghiệp vụ chi tiêu nội bộ, thanh toán cho nhà cung cấp, thanh toán hoa hồng cho đối tác...
- Quản lý các khoản phải thu, phải trả
- Giám sát chi tiêu nội bộ đảm bảo kế hoạch chi tiêu được phê duyệt

3.Thực hiện quản lý tài sản, công cụ dụng cụ về mặt giá trị, tính và hạch toán phân bổ/ khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính
Tham gia kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ định kỳ theo quy định

4. Lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

5. Hướng dẫn công tác quyết toán tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật

6. 'Chỉ đạo và kiểm soát thực hiện báo cáo thuế, các thủ tục liên quan đến thuế

7. 'Tham gia xây dựng dự án core banking của Công ty: Thực hiện phân tích nghiệp vụ, thiết kế lưu đồ kế toán, test bút toán trong giai đoạn UAT…

8- Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về tài chính ngân hàng và kế toán
- Đào tạo nâng cao về quản lý tài chính

9.Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

10.Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

Yêu Cầu Công Việc

A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
1. Bằng cấp: Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế, Tài Chính và các chuyên ngành có liên quan khác

2.Kinh nghiệm:Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán ngân hàng, đã có 3 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp bộ phận trở lên

3.Ngoại ngữ:TOEIC 400-500 hoặc bằng cấp tương đương

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị

- Hiểu biết sâu về nghiệp vụ kế toán kinh doanh, kế toán chi tiêu nội bộ và kế toán tổng hợp
'- Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng; Nắm vững chế độ tài chính, chuẩn mực kế toán; các quy định, giới hạn của pháp luật về hoạt động ngân hàng

B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn
1.Kỹ năng quản lý công việc; giao tiếp với các bộ phận trong công ty và giao tiếp với các cơ quan chức năng

2.Kinh nghiệm quản lý tài chính kế toán ngân hàng

3.Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; phân công công việc khoa học

C. Năng lực Kỹ năng mềm
C1. Năng lực cốt lõi 
1Tuân thủ

2Hợp tác/Lắng nghe

3Sáng tạo

C2. Năng lực kỹ quản lý, lãnh đạo 
1.Kỹ năng quản lý quá trình triển khai công việc

2.Khả năng phát triển con người

3.Kỹ năng lãnh đạo

4.Khả năng đánh giá và ra quyết định

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh

Job tags / skills

Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự