Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

IT Manager

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding
Ngày cập nhật: 31/12/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

 • Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng CNTT, đảm bảo thông suốt hệ thống CNTT của Công ty.
 • Đưa ra các đề xuất định hướng chiến lược CNTT của Công ty trong những năm tiếp theo..

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý hoạt động chuyên môn hiện tại của phòng CNTT:
 • Đảm bảo thông suốt trong từng người dùng, bộ phận, giữa các bộ phận, các đơn vị trong toàn đơn vị.
 • Đảm bảo cơ chế phân quyền đúng theo nguyên tắc quản trị của Công ty liên quan đến chia sẻ thông tin.
 • Đảm bảo bảo mật dữ liệu (hệ thống lưu trữ file điện tử, ứng dụng phần mềm...) trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Duy trì chiến lược công nghệ thông tin của công ty. Khởi xướng, điều phối và thực thi các hệ thống, chính sách và thủ tục CNTT.
 • Lập kế hoạch, theo dõi và thẩm định kết quả công việc của các nhân viên, dự án và công việc của phòng.
 • Duy trì chất lượng dịch vụ bằng cách thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn
 • Chỉ đạo nghiên cứu bằng cách xác định rõ mục tiêu của tổ chức, từ đó xây dựng chiến lược thực tiễn và thực hiện dự án CNTT liên quan.
 • Hoàn thành các dự án công nghệ thông tin bằng cách phối hợp các nguồn lực và thời gian biểu với bộ phận, người dùng và trung tâm dữ liệu.
 • Xác minh kết quả ứng dụng bằng cách tiến hành kiểm toán hệ thống công nghệ đã được thực hiện
 • Bảo quản tài sản bằng cách thực hiện các quy trình khắc phục thảm họa, sao lưu, kiểm soát cấu trúc và bảo mật thông tin. Xác định vấn đề phát sinh, khắc phục kịp thời.
 • Ưu tiên là người có hiểu biết về các quy trình, giải pháp nghiệp vụ của hệ thống ERP (đặc biệt SAP), đưa ra các đề xuất, thảo luận, thống nhất nghiệp vụ, thiết lập hệ thống để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt trong doanh nghiệp.
 • Quản lý nhân sự phòng CNTT:
 • Tuyển dụng, lựa chọn, định hướng và đào tạo nhân viên mới
 • Định kỳ tổ chức huấn luyện, đào tạo, tư vấn nhân viên trong phòng.
 • Quản lý và duy trì tính tổ chức, kỷ luật theo quy định, quy chế của Công ty.
 • Duy trì môi trường làm việc an toàn và bảo mật thông tin theo phạm vi công việc từng thành viên được phân công.
 • Nhiệm vụ liên quan xây dựng chiến lược công nghệ:
 • Đánh giá xu hướng công nghệ thông tin, các xu hướng ảnh hưởng hoặc có thể áp dụng cho Công ty, báo cáo định kỳ mỗi 6 tháng cho ban giám đốc hoặc theo yêu cầu.
 • Nghiên cứu, đề xuất đưa ra chiến lược công nghệ tương lai của Công ty.
 • Đề xuất các chiến lược, chính sách và thủ tục công nghệ thông tin bằng cách đánh giá kết quả của tổ chức

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ & KỸ NĂNG YÊU CẦU (TỐI THIỂU)

Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Kỹ năng Tiếng Anh tốt
 • Kiến thức chuyên sâu về CNTT. Kiến thức tốt về hệ thống ERP (đặc biệt SAP)
 • Kinh nghiệm:  tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch.
 • Có tầm nhìn về hướng phát triển CNTT
 • Khả năng tự đào tạo cao. Khả năng phân tích, nhận định vấn đề cao
 • Có sự hiểu biết sâu về giải pháp các hệ thống ERP, đặc biệt  

CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:

 • Tố chất lãnh đạo, công tâm, có tinh thần đồng đội cộng tác với các cá nhân khác.
 • Trung thực.
 • Có tính tuân thủ, chấp hành nội quy, kỷ luật, gương mẫu trong công việc.
 • Bảo mật thông tin
 • Có tinh thần đồng đội.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

Qui mô công ty: 200-300
- Prepare, organize, implement the plan based on the general business plan of the company - Manage and being responsible for the business results of company...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

IT Manager

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Nam An Holding

Thông Tin Tuyển Dụng

IT Manager

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with