Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

IT - Security Analysis Specialist

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Ngày cập nhật: 08/05/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Aggregate, correlate and analyze log data from network devices, security devices.
 • Tuning, Configuration alert, False Positive Reduction.
 • Real - Time Log monitoring to Identifies security risks, threats and vulnerabilities of networks, systems, applications
 • Regularly monitoring and update data about cyber threats (IoC: URLs, IPs, Files)
 • Analyze and investigate information security incidents. Gathering evidence, reporting recording information security incidents

Yêu Cầu Công Việc

1/ Educational Qualifications

Bachelor of University major IT.

2/ Relevant Knowledge/ Expertise

Deep knowledge of: 

 • Network, Firewall, Web proxy, 
 • IPS (Instruction Prevention System),  
 • Data Loss Prevention (DLP),  
 • Endpoint Security, Endpoint Detection Response. 
 • Security Information and Event Management (SIEM). 

3/ Skills 

 • Time management skills, good problem solving. 
 • Good independent working skills, teamwork. 
 • Ability to work under high pressure. 
 • A good working attitude, having a progressive spirit. 

4/  Relevant Experiences 

 • +5 years of experience working at a distributor which is leading Cyber Security and Network Performance. Responsible for consulting, deploying security solutions for the customers are SMEs and large enterprise, Datacenter, Government at HCMC. 

5/  Personal Characteristic  

 • Logical thinking, Good problem solving. 
 • Respect discipline. 
 • Careful, honest, objective in work. 
 • Sociable, able to work well with the group. 
 • Ability to work under pressure 
 • Sense of responsibility, ability to work in groups /organizations, ability to convey and communicate effectively  
 • Ability to research, learn to work effectively 

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

http://acbjobs.com.vn/vi
Ngân Hàng Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự...Chi tiết

IT - Security Analysis Specialist

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with