Giới thiệu về công ty

Iconic Co.,Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

[JHC0031750] FINANCE GENERAL MANAGER

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 10 Năm

Địa điểm

Quảng Ngãi