Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG (CÔNG TY THÀNH VIÊN)

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực
Ngày cập nhật: 02/01/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Xây dựng các chiến lược tài chính ngắn trung và dài hạn. Hàng năm tổng hợp các dữ liệu tài chính hàng năm và lập kế hoạch tài chính cho năm tới.

Lập kế hoạch ngân sách tài chính và phân bổ các chỉ tiêu tài chính.

Lập dự thảo kế hoạch tài chính trên cơ sở thống nhất với kế hoạch các phòng ban : Đào tạo, Marketing, Sale,…

Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tài chính Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc – chủ tịch trong việc đầu tư tài chính cũng như việc sử dụng vốn nhàn rỗi sao cho có hiệu quả, phù hợp với luật định.

Thực hiện những nghiệp vụ tài chính – kế toán có liên quan đến chức năng, quyền hạn của Trưởng BP. Tổ chức phân tích các họat động sản xuất kinh doanh công ty để định giá hiệu quả.

Lập kế hoạch dự Thu – chi hàng tuần.

Theo dõi kế hoạch thu chi tài chính, thực hiện thu chi với các đối tượng kịp thời. Mở sổ ghi chép tính toán phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng dòng tiền, tài sản, vật tư, tiền vốn, tiền lương, BHXH và kết quả kinh doanh của công ty.

Theo dõi công nợ.

Thu thập các dữ liệu sản xuất kinh doanh toàn công ty thống kê, phân tích và thiết lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm..

Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong bộ phận

Tổ chức tính toán việc nộp ngân sách đúng, đủ và kịp thời các khỏan phải nộp ngân sách, thanh toán đúng hạn các khoản nợ. (nếu có)

Báo cáo quyết toán tài chính, kế toán quản trị kịp thời, đúng hạn chính xác.

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, vật tư. Tổ chức giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Cập nhật chế độ chính sách mới của nhà nước và kế toán tài chính để báo cáo Giám đốc và phổ biến cho nhân viên trong BP triển khai thực hiện.

Tổ chức bảo vệ và bảo mật các chứng từ liên quan đến kế toán tài chính Công ty.

Kiểm soát thường xuyên hệ thống quản lý chi phí nội bộ của các BP, phòng ban.

Lập dự toán các khóa học

Thực hiện quy trình, quy chế, liên quan đén P TC KT

Xử lý các việc liên quan đến PM kế toán

Giao tiếp với các cơ quan ban ngành

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu về trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học  Chuyên ngành về Tài chính, Kế toán , quản trị,..

-Có chứng chi kế toán trưởng.

-Có chứng chỉ CPA

Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán, trong đó có 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng.

Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp/ đàm phán/ thuyết phục.

 - Kỹ năng lập kế hoạch.

 - Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

 - Kỹ năng tư duy / phân tích / tổng hợp.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

https://tamtriluc.com/Qui mô công ty: 25-99
TÂM TRÍ LỰC Tài Đức Vẹn Toàn Tầm Nhìn: Trở thành trung tâm đào tạo hàng đàu về năng lực não bộ và tiềm năng con người. Sứ Mệnh: Kiến tạo...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự

KẾ TOÁN TRƯỞNG (CÔNG TY THÀNH VIÊN)

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

Thông Tin Tuyển Dụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG (CÔNG TY THÀNH VIÊN)

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with