Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam
Ngày cập nhật: 01/11/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

* Quản lý:

– Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Kế Toán.

– Chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế theo cơ chế quản lý của Công Ty

– Lập kế hoạch công việc của Phòng Kế toán theo kỳ kế hoạch.

– Phân công, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công việc của CBCNV Phòng kế toán, đề xuất các trường hợp khen thưởng hoặc kỷ luật.

– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính kế toán.

– Phụ trách tài chính, kế toán, thống kê các đơn vị trực thuộc.

– Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ..

* Tài Chính

– Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

– Thiết kế và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo hướng tối ưu, không để Công ty rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất dẫn đến phá sản.

– Xây dựng các chính sách và kế hoạch kinh tế tài chính.

– Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, đồng tiền, xác định ưu nhược điểm của Công ty.

– Lập và theo dõi các bảo lãnh

– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ thể lệ tài chính, kế toán do Nhà Nước quy định.

* Kế toán

– Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê.

– Tổ chức tính toán và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước, các Quỹ để lại Công ty, lập dự trù thu chi hàng tuần

– Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán thống kê theo chế độ quy đinh.

– Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ Công ty và trong các đơn vị trực thuộc.

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kế toán của công ty.

– Phối hợp với các phòng ban tham mưu Giám Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý.

– Các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Giám Đốc.

* Thuế

Giải quyết với cơ quan thuế nếu có yêu cầu giải trình và cập nhật, tìm hiểu thông tư mới liên quan đến công việc, học hỏi, tìm hiểu, nhờ hỗ trợ trên mạng, cơ quan thuế, quan hệ ngoài…

Mua, đặt in hóa đơn đầu ra khi cần thiết

Làm báo cáo GTGT,TNDN , tình hình sử dụng hoá đơn theo quý

* Công việc cuối năm

Lập Báo cáo tài chính (bảng CĐKT, CĐTK, xác định

KQSXKD, thuyết minh BCTC, BC LCTT)

Tờ khai QT thuế TNDN

Báo cáo QT thuế TNCN

quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm

BC tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chinh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách công ty.

- Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng nhân sự.

- Nhận thông tin về tình hình Tài chánh công ty thông qua Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Đại học tài chính, kế toán

- Có kinh nghiệp làm KTT tại doanh nghiệp sản xuất

- Có khả năng trình bày giải pháp tốt

- Có khả năng lập và kiểm soát kế hoạch tốt

- Có kỹ năng quản lý nhân sự

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 32 - 38
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

https://hnffoods.vnQui mô công ty: 25-99
1. GIỚI THIỆU. Công ty cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam là đơn vị sản xuất thực phẩm theo đuổi mô hình sản xuất khép kín Feed – Farm – Food Hiện tại công ty...Chi tiết

Các công việc tương tự

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Sản Xuất

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with