Giới thiệu về công ty

Tập Đoàn Kim Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/12/2023
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Luật / Pháp lý , Quản lý chất lượng (QA/QC)