Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên IT (C#, C++, VBA, Python) cho công ty sản xuất lớn của Nhật- Hải Dương

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 21/12/2023
Ngành nghề CNTT - Phần mềm