Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân viên kế hoạch nguyên vật liệu (Material Planning Staff)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/08/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Đồng Nai