Tìm việc dễ dàng...

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT_ PHƯỜNG HÒA PHÚ - THỦ DẦU 1 - BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam
Địa điểm

Bình Dương

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 2 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  06/12/2023

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 • Báo cáo trực tiếp cho Ca trưởng kỹ thuật và Kỹ sư trưởng

Report directly to Shift leader and Chief Engineer

 • Vận hành và kiểm soát tất cả các thiết bị của tòa nhà thuộc phạm vi công việc của mình trong ca trực

Operate and control all building equipment within scope of work during the shift

 • Tuân thủ các quy tắc, quy định pháp luật hiện hành liên quan cũng như các quy định Công ty liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý vận hành tại Dự án và an toàn công việc.

Comply with rules and regulations of current law as well as the Company regulations related to construction activities, project management and safety in working.

 • Thực hiện chính xác và nhanh chóng công tác bảo trì và sửa chữa, lưu ý và luôn cẩn thận để tránh lãng phí hoặc gây thiệt hại tới máy móc/ thiết bị hoặc mất mát cho tài sản.

Perform accurately and quickly in maintenance/ repair and always caring to avoid wasting or damaging to machinery / equipment or losing of property.

 • Thực hiện nhiệm vụ được giao từ Ca trưởng kỹ thuật và Kỹ sư trưởng đảm bảo công tác vận hành và kế hoạch bảo trì phòng ngừa cho toàn bộ tòa nhà, việc sửa chữa/bảo trì hàng ngày/ đột xuất theo yêu cầu

Carry out the task assigned by the Shift Leader and Chief Engineer to ensure the operation and preventive maintenance plan for the building, daily / unexpected repairs / maintenance on demand.

 • Sắp xếp công việc được giao. Ước tính thời gian và vật liệu cần thiết để hoàn thành sửa chữa.

Arrange assigned work. Estimate the time and material required to complete the repair.

 • Lập đề xuất yêu cầu vật tư cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.

Make purchase request the necessary supplies to complete all tasks.

 • Lắp đặt, sửa đổi hệ thống thiết bị tòa nhà, khắc phục sự cố và sửa chữa trong tòa nhà bao gồm: hệ thống ống nước, thiết bị nhà bếp, tầng mái, cống, gian hàng và HVAC…. theo chỉ đạo.

Installing, modifying building equipment systems, troubleshooting and repairing in buildings including: plumbing, kitchen equipment, roof floors, culverts, pavilions and HVAC, etc. according to line manager direction.

 • Kiểm tra việc lắp đặt mới đảm bảo tuân thủ các quy tắc tòa nhà và quy định an toàn.

Check for new installation to ensure compliance with building rules and safety regulations.

 • Duy trì hệ thống chiếu sáng, cơ sở vật chất, công năng của Tòa nhà. Thực hiện các công việc vệ sinh, kỹ thuật… khi cần thiết.

Maintain the lighting system, facilities and utilities of the building. Carry out cleaning and technical jobs when necessary.

 • Trong trường hợp khẩn cấp: Trả lời nhanh các tình huống khẩn cấp, triệu tập hỗ trợ bổ sung khi cần thiết, nhanh chóng điều tra sự cố cùng với đội an ninh để giúp Kỹ sư trưởng quyết định mức độ cần thiết của công tác phản ứng khẩn cấp. Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, hỗ trợ Kỹ sư trưởng và các Ca trưởng trong công tác sơ tán dự án an toàn và hỗ trợ các công tác khẩn cấp (ví dụ Công an, PCCC, quân đội...) trong ca trực cả mình.

In case of emergency: Quickly respond to emergencies, called upon the support as needed, quickly investigate incidents with the security team to help the Chief Engineer decide the level of necessity of the public emergency response. In case of real emergency, assist Chief Engineer and Shift leader in the evacuation in safety and support other emergencies (e.g. Police, Fire Protection, Military ...) during the shift.

 • Thực hiện các công việc được giao khác theo chỉ đạo từ cấp trên (nếu có).

Other tasks as assigned by line manager (if any).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp hệ Trung cấp/ Cao đẳng các ngành: Điện, Điện lạnh, ...

- Trung thực, siêng năng, ham học hỏi.

- Có thể làm việc theo ca.

- Có kinh nghiệm 1 năm

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự