Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Thông Tin Tuyển Dụng

[PHENIKAA UNI] Nhân viên Bếp Chảo - Trung tâm Dịch vụ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/06/2023
Ngành nghề Thực phẩm & Đồ uống , Ngành khác
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội