Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Mai Linh Corporation

Phó ban Kiểm soát Nội bộ tập đoàn Mai Linh

Mai Linh Corporation
Ngày cập nhật: 15/09/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

I. TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán, kiểm soát các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
 • Kiểm tra tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực của các số liệu phản ánh trên sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính tại công ty và các công ty thành viên.
 • Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy chế tài chính , quy trình kế toán của MLG và của bộ tài chính, cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
 • Kiểm tra, soát xét, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty và công ty thành viên. Thẩm định tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh tại công ty và các công ty thành viên.
 • Tư vấn, hỗ trợ và đề xuất hướng quản lý tài chính hiệu quả cho công ty và các công ty thành viên về các nghiệp vụ chuyên môn.
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề còn tồn tại về tài chính trong hoạt động SXKD tại công ty và công ty và các công ty thành viên.
 • Tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất tại công ty và các công ty thành viên.
 • Đề xuất, tham mưu cho cấp trên trực tiếp các hướng xử lý sai phạm, vấn đề tồn tại và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu cho quản lý cấp trên. Đồng thời kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.
 • Giám sát các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.
 • Tổ chức kiểm soát tình hình loại bỏ các lãng phí và tổn thất bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, đúng yêu cầu theo quy định của Luật pháp và công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

II. TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu sự phân công của trưởng Ban KSNB MLG
 • Chịu trách nhiệm, và thực hiện các công việc được giao
 • Trình bày những điểm chưa phù hợp so với quy chế của bộ tài chính và của MLG.
 • Tiến hành xây dựng, đề xuất lên trưởng, phó phòng ban hành các thủ tục, biện pháp kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế toán, tài chính cho công ty mẹ và các công ty thành viên khi được HĐQT phê duyệt.
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra, soát xét trong nội bộ theo nhiệm vụ kế hoạch và chương trình kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất.
 • Báo cáo kịp thời các vấn đề còn tồn tại về tài chính trong hoạt động SXKD tại các công ty và công ty thành viên.
 • Đề xuất, tham mưu các hướng xử lý sai phạm, vấn đề tồn tại và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu cho quản lý cấp trên trực tiếp.
 • Giám sát các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.

III. QUYỀN HẠN:

 • Quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp, giải trình các thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho việc kiểm toán.
 • Quyền chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình.
 • Được quyết định trong quyền hạn cho phép.
 • Đề xuất, góp ý kiến những điều chưa phù hợp trong quản lý tài chính đơn vị trực thuộc.
 • Quyền yêu cầu và giám sát các hoạt động khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.

Yêu Cầu Công Việc

I. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán
 • Nghiệp vụ: Tài chính kế toán
 • Ngoại ngữ: English – lever B
 • Tin học: Tin học văn phòng

II. Kinh nghiệm: 03 - 05 năm

III. Kỹ năng: Phân tích, phán đoán.

IV. Phẩm chất: Trung thực.

V. Yêu cầu khác: (nếu có)

 • Độ tuổi: từ 30 tuổi.
 • Sức khỏe: tốt
 • Nhân dáng: ưa nhìn

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Mai Linh Corporation

www.mailinh.vnQui mô công ty: 30,000
Năm 2018, Mai Linh Corporation đã hoàn thành sứ mệnh chinh phục dải đất hình chữ S, “phủ xanh” 63 tỉnh thành và các huyện đảo; đặc biệt Mai Linh đã xây...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Phó ban Kiểm soát Nội bộ tập đoàn Mai Linh

Mai Linh Corporation

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with