Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLOBAL GAP FARM

Thông Tin Tuyển Dụng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cấp bậc Phó Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2023
Ngành nghề Lâm Nghiệp , Quản lý điều hành , Sản xuất / Vận hành sản xuất