Giới thiệu về công ty

Shinhan Bank Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

[Phu My Branch] - Trade Officer (Chuyên viên thanh toán quốc tế)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 21/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng