Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Phụ Trách Kế toán - Làm việc tại Thanh Hóa

Tập đoàn TH- Dự án Sữa Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 19/01/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Tham mưu Tổng giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty
- Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
2. Tổ chức việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty:
- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất / tài chính - tiền tệ:
- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động
6.Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng kế toán
7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp:
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
- Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

1.Kiến thức & trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học – chuyên ngành Tài chính Kế toán
2. Kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong nghề kế toán tài chính, và 03 năm giữ vai trò tương đương
3. Kỹ năng:
- Quản lý thời gian
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
4. Trung thực, cẩn thận có kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Làm việc độc lập, phân tích và xử lý vấn đề, xử lý các xung đột và mâu thuẫn

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 27 - 32
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn TH- Dự án Sữa Thanh Hóa

www.thmilk.vn
TH – NƠI LÀM VIỆC HẠNH PHÚC TH GROUP LÀ MỘT TẬP ĐOÀN DOANH NHÂN YÊU NƯỚC , luôn đặt lợi ích riêng của Tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia. Đầu...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng: thống kê

Các công việc tương tự

Phụ Trách Kế toán - Làm việc tại Thanh Hóa

Tập đoàn TH- Dự án Sữa Thanh Hóa

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Tập đoàn TH- Dự án Sữa Thanh Hóa

Thông Tin Tuyển Dụng

Phụ Trách Kế toán - Làm việc tại Thanh Hóa

Địa điểm