Giới thiệu về công ty

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Procure to Pay Team Leader

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 04/08/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm Trên 6 Năm