Giới thiệu về công ty

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Thông Tin Tuyển Dụng

Project Officer “3RproMar/AMUSE”

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 25/02/2024
Ngành nghề Tư vấn , Công nghệ sinh học , Môi trường
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm