Giới thiệu về công ty

AkzoNobel Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

R&D Manager - Wood Coatings

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 04/08/2024
Ngành nghề Hóa học
Kinh nghiệm 8 - 10 Năm