Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Sales Executive

Nam An Holding Corporation
Ngày cập nhật: 10/04/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Define market and implement the sales activities to get a set target of database

(Xác định thị trường và triển khai các hoạt động bán hàng để đạt được mục tiêu đặt ra của cơ sở dữ liệu)

Assist in the development and implementation of sales strategies to achieve company objectives

(Hỗ trợ phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt được các mục tiêu của công ty)

Contact point and Management for All Food Technology Applications (Grab, Goviet, Baemin,...)

Đầu mối liên hệ và Quản lý cho Tất cả các Ứng dụng công nghệ giao hàng, quảng bá sản phẩm (Grab, Goviet, Baemin,...)

Establish excellent all round relationship with partners, vendors and service providers

(Thiết lập mối quan hệ toàn diện tuyệt vời với các đối tác, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ )

Establish corporate relationships for Corporate caterings and events

(Thiết lập mối quan hệ công ty cho các dịch vụ ăn uống và sự kiện của công ty)

Provide support during information sessions registration, roadshows, recruitment seminars and conduct campus & facilities tour

(Cung cấp hỗ trợ trong các buổi thông tin đăng ký, roadshow, hội thảo tuyển dụng và thực hiện chuyến tham quan khuôn viên & cơ sở )

Serve as consultant to internal department with regards to recruitment training for new staff

(Tư vấn cho bộ phận nội bộ về đào tạo tuyển dụng nhân viên mới )

Perform other duties as assigned by HOD

(Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HOD)

Yêu Cầu Công Việc

Excellent & Positive attitude, Willingness to work hard and learn

(Thái độ tích cực, sẵn sàng làm việc chăm chỉ và học hỏi )

Bachelor's degree in Business Administration, Sales & Marketing, Communications, or a related field (Not a must)

Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh, Bán hàng & Tiếp thị, Truyền thông, hoặc một lĩnh vực liên quan (Không bắt buộc))

1-2 years of experience in Sales F&B

(1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales F&B)

Strong written and verbal communication skills

(Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ)

Strong prioritization, organization, and project management skills

(Kỹ năng ưu tiên, tổ chức và quản lý dự án mạnh mẽ)

Good business ethics

(Đạo đức kinh doanh tốt)

Good written and oral communication skills in English

(Kỹ năng viết và giao tiếp Tiếng Anh tốt)

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Nam An Holding Corporation

Qui mô công ty: 300-500
Nam An Corporation is a  group (located in Hiep Phuoc, Nha Be), which manages 5 companies in hospitality industry, comprising BT International...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Sales Executive"

Các công việc tương tự

Sales Executive

Nam An Holding Corporation

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Nam An Holding Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Executive

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with