Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Senior QA QC Engineer (Good English)

Công ty CP Đầu Tư & Phát triển UNIPRIME
Ngày cập nhật: 05/12/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

Kiểm tra các công tác Xây dựng/ Kết cấu/ Kiến trúc (CSA) của phòng PCD-HSE để đảm bảo chất lượng thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật tại các dự án được chỉ định.

Audit the Civil/Structural/Architectural (CSA) works of the PCD-HSE to verify quality of work and compliance with standards and specifications at assigned projects.

Nhiệm vụ 1. Thực hiện Kiểm tra các công tác Xây dựng/ Kết cấu/ Kiến trúc

Kiểm tra đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra công tác xây lắp phù hợp với thiết kế, mẫu vật tư, tiêu chí kỹ thuật đã được phê duyệt thông qua công tác nghiệm thu đảm bảo chất lượng, vv..

Verify through Quality Assurance Inspections that construction installation work complies with approved designs, material samples, project specifications, etc.

Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu được giao đến công trường phù hợp với vật liệu được phê duyệt.

Verify through random audits that materials delivered to the site comply with approved material samples.

Xác nhận công việc không phù hợp được sửa chữa đúng lúc.

Confirm that non-compliant work has been rectified in a timely manner.

Nghiệm thu trước khi đổ bê ton thông qua việc kiểm tra các khu vực đổ bê ton phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật trước khi đổ bê ton.

Verify through random Pre-Concreting Inspections that areas to receive concrete comply with requirements prior to placing concrete.

Kiểm soát hồ sơ thông qua việc kiểm tra hệ thống lưu trữ phù hợp với những yêu cầu lưu trữ bản cứng và bản điện tử.

Verify through Document Audits that the project filing system complies with requirements for storing hardcopy and electronic files.

Nhiệm vụ 2. Duy trì việc am hiểu tiêu chuẩn xây dựng hiện hành,bao gồm những thông tư, nghị định mới nhất, vv… và cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cho Kỹ sư ĐBCL Xây dựng

Maintain knowledge of current construction standards, including recently issued circulars, decrees, etc. and provide technical guidance to CSA QA Engineers.

Nhiệm vụ 3. Triển khai kiểm tra quản lý chất lượng hạng mục C&A tại các dự án quy mô lớn hoặc các dự án phức tạp theo chỉ định của cấp quản lý trực tiếp. (dành cho vị trí kỹ sư ĐBCL xây dựng cao cấp)

Carry out CSA QA auditing at large-scale projects or multiple projects, as assigned by direct supervisor.

Nhiệm vụ 4. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp và giám đốc QA.

Other works to be assigned by direct supervisor and QA Director.

Yêu Cầu Công Việc

English: Good

Kinh nghiệm làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu chính.

a. Trình độ

Education Đại Học

Bachelor of Science (or higher)

Được đào tạo và chứng nhận trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam hay quốc tế.

Achieved relevant training and certifications in field of construction QA/QC for Vietnam and/or international standards.

b. Kiến thức:

Knowledge Cử nhân về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng hoặc tương đương của  trường đại học được công nhận.

Bachelor of Science from accredited university in engineering, construction, or similar field.

c. Kinh nghiệm:

Experience

Kinh nghiệm quản lý

Management experience

Kinh nghiệm chuyên môn

Working experience 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo/kiểm soát chất lượng xây dựng và kiến trúc, ưu tiên cho căn hộ cao tầng.

Đối với vị trí cao cấp yêu cầu 10 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

Minimum 8 years work experience in construction safety, preferably high-rise apartments.

For Senior, minimum 10 years, management experience is preferred

d. Kỹ năng:

Skills • Áp dụng các phương pháp đảm bảo chất lượng

Application of quality assurance methods.

• Có khả năng làm việc độc lập với tinh thần trách nghiệm cao.

Able to work independently with high level of self-accountability.

• Thích nghi làm việc nhóm

Adapt to work as member of teamwork

MS. Office, AutoCad …

e. Các yêu cầu khác:

Others Ưu tiên tiếng Anh trung cấp: nói/đọc/viết

Intermediate English speaking/reading/writing ability preferred.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 45
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Đầu Tư & Phát triển UNIPRIME

Hình thành với tầm nhìn trở thành Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, đẳng cấp và tạo dựng vị thế mới trong ngành bất động sản, UniPrime đang ngày...Chi tiết

Các công việc tương tự

Senior QA QC Engineer (Good English)

Công ty CP Đầu Tư & Phát triển UNIPRIME

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Đầu Tư & Phát triển UNIPRIME

Thông Tin Tuyển Dụng

Senior QA QC Engineer (Good English)

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with