Giới thiệu về công ty

Talentnet Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

[Tây Nguyên - Đông Nam Bộ] - Nhân Viên Quảng Bá Sản Phẩm – Mảng Nông Nghiệp

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Hết hạn nộp 11/08/2024
Ngành nghề Nông nghiệp , Lâm Nghiệp , Mới tốt nghiệp / Thực tập

Địa điểm

Dak Lak