Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí MinhHà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 7 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  03/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Job Summary:

We are seeking a highly skilled Technical Lead – Frontend to lead a team of developers responsible for building and maintaining our web applications.

You will be responsible for guiding the development team and ensuring the delivery of high-quality coding solutions to meet business needs.

Responsibilities:

 • Lead a team of developers in building and maintaining web applications using modern frontend technologies.
 • Collaborate with cross-functional teams to develop and implement new features.
 • Develop and maintain coding standards, best practices, and documentation.
 • Manage project timelines and deliverables, ensuring on-time delivery of high-quality products.
 • Conduct code reviews to maintain code quality and ensure adherence to coding standards.
 • Implement effective development processes and tools to streamline development and improve performance.
 • Mentor and coach developers to improve technical skills and ensure job satisfaction.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor‘s degree in Computer Science, Computer Engineering or related field.
 • Minimum of 5 years of experience in frontend web development.
 • Experience leading a team of developers in delivering quality software products.
 • Strong knowledge of frontend technologies - HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, AngularJS, etc.
 • Knowledge of UI/UX design principles.
 • Familiarity with Agile software development methodologies.
 • Excellent communication and leadership skills.
 • Ability to work effectively in a team-oriented environment.

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự