Giới thiệu về công ty

Hệ thống Vĩnh Tân

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư Ký Hội Đồng Quản Trị

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Hết hạn nộp 11/07/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Hành chính / Thư ký