Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY HOLDINGS

Thông Tin Tuyển Dụng

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY METAWAY MED

Cấp bậc Tổng giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 18/12/2023
Ngành nghề Dược phẩm , Quản lý điều hành , Sản xuất / Vận hành sản xuất