Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY HOLDINGS

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 18/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành